Søg

Danske Korpusser

Her kan du se et udvalg af de korpusser (altså tekstsamlinger) der findes for de nordiske sprog. På denne side finder du de danske korpusser. For de sprog hvor der det er flere korpusser end vi har fundet det nødvendigt at linke til, har vi begrænset udvalget ved især at linke til korpusser der har en brugervenlig grænseflade med mulighed for forskellige former for søgninger. Desuden har vi forsøgt at få repræsenteret forskellige tekstgenrer, fx skønlitteratur, talesprog og journalistik.

 

Arkiv for Dansk Litteratur

Korpusset omfatter skønlitterære tekster fra 78 ældre, komplette, danske forfatterskaber. Der kan både søges på enkelte ord og hele sætninger.

 

DanNet

Et dansk leksikalsk-semantisk ordnet; dvs. en stor tekstsamling hvor oplysninger om ordenes betydning og sammenhæng med hinanden er kodet ind i hvert enkelt ord. Indeholder indtil videre 41.000 begreber. Kan downloades gratis.

 

KorpusDK

KorpusDK giver mulighed for at undersøge moderne dansk sprogbrug i et stort antal tekster, i alt 56 millioner ord. Ordene er indsamlet i perioden 1990-2000 og dækker mange forskellige genrer af det skrevne sprog.

 

Lydarkivet hos Nordisk Forskningsinstitut

Her kan man høre lydeksempler og søge i transskriptioner af dansk talesprog. I Korpus CorDiale findes transskriptioner af 170 kortere eller længere uddrag af optagelser med traditionel dialekt. I Korpus BySoc findes transskriptioner af et stort antal optagelser med de københavnske sociolekter.

 

Danske korpusser

Liste over danske og internationale korpusser fra sproget.dk.