Søg

Danske et-og tosproglige netordbøger

Her kan du finde link til et- og tosprogede ordbøger over det danske sprog. Du er velkommen til at kontakte os på [email protected] hvis du har forslag til link til andre nordiske internetordbøger der kan tilføjes.

 

Etsproglige netordbøger på dansk:

 

Andre ord

Andre ord viser hvordan ord hænger sammen. Hvis man søger på et ord, kan man bl.a. få at vide hvilke overbegreber og underbegreber ordet har. Fx har ordet ”rød” overbegrebet ”grundfarve” (rød er en af grundfarverne) og underbegreber som ”svenskrød” og ”dybrød” (der er forskellige nuancer af rød).

 

Danske forkortelser

Ordliste med forklaring af ca. 1200 almindelige danske forkortelser fra både nyere og ældre tekster. Ordlisten er udarbejdet af Öresunds Översättningsbyrå.

 

Den Danske Online Ordbog

Søgeportal der er oprettet og drevet af frivillige. Søgeportalen giver mulighed for at søge i flere slags ordbøger der dog alle er udarbejdet til denne hjemmeside.

 

Den Danske Ordbog

Den Danske Ordbog i internetform. Ordbogen er udarbejdet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og den beskriver ordforrådet i moderne dansk fra cirka 1955 til i dag.

 

Jysk Ordbog

Jysk ordbog udarbejdet af Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, som er tilknyttet Aarhus Universitet.

 

Nye ord i dansk

Ordbog over nye ord i dansk som er udarbejdet af Dansk Sprognævn. Internetudgaven bygger på Pia Jarvads "Nye Ord. Ordbog over nye ord i dansk 1955-1998". Siden 1998 er der jævnligt blevet tilføjet nye ord.

 

ODS på nettet

Ordbog over det danske Sprog (ODS) i internetform. Ordbogen er udarbejdet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og den beskriver ordforrådet i dansk fra ca. 1700 til 1950.

 

ordnet.dk

Sprogligt værktøj udarbejdet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab med mulighed for opslag i flere af deres digitaliserede ordbøger.

 

Retskrivningsordbogen på nettet

Dansk Sprognævns retskrivningsordbog i internetform.

 

sproget.dk

Hjemmeside udarbejdet af Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. På siden kan man finde vejledning, oplysning og svar på spørgsmål om det danske sprog og sprogforhold i Danmark.

 

 

Tosproglige netordbøger på dansk: 

 

Dansk-islandsk sproghjælp

Sprogværktøjet Frasar.net er udarbejdet med det formål at lette islændingenes kommunikation på dansk, men det kan også gavne danskere der ønsker at kommunikere på islandsk. 

 

Dansk-svensk chatsprog

Liste over danske chatforkortelser med dansk og svensk forklaring. Nogle af forkortelserne er mere sjove end egentlig brugbare.

 

Freelang.net

Oversigt over en række elektroniske ordbøger der blandt andet oversætter fra dansk, finsk, færøsk, islandsk, norsk, samisk og svensk til engelsk og omvendt. Ordbøgerne kan downloades gratis.

 

Google translate

Googles oversættelsesmaskine der ved statistisk maskinoversættelse giver et bud på oversættelser af enkelte ord, sætninger eller hele dokumenter mellem 57 forskellige sprog, herunder dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk.

 

Gratis-Ordbok.se

På denne side finder du flere forskellige ordbøger, som oversætter fra sprog til sprog. Den har flere af de nordiske sprog, plus forskellige andre. Gratis.

 

ISLEX

ISLEX er en tværnordisk onlineordbog med moderne islandsk som kildesprog og svensk, norsk bokmål, nynorsk, dansk og færøsk som målsprog. Ordbogen indeholder ca. 50.000 opslagsord.

 

Lexin Billedtema

Interaktiv illustreret ordbog der ved hjælp af ord og tilhørende billeder giver oversættelser mellem dansk, engelsk, finsk, samisk og andre sprog. Man kan desuden høre hvordan ordene skal udtales. Siden er udarbejdet af Danmarks undervisningsportal (EMU).

 

Lexin Svensk-Dansk

Internetordbog der giver mulighed for at oversætte ord mellem dansk og svensk. Ordbogen indeholder desuden en liste over specialtegnene i de to sprog som for eksempel ø, å og ä. Siden er udarbejdet af Danmarks undervisningsportal (EMU).

 

Nordic recipe archive: Madglossar

Listen indeholder gloser for mad og drikke på dansk, finsk, svensk, norsk, islandsk, engelsk og russisk. Nordisk Madordborg Ordbogen indeholder oversættelser af madord mellem dansk, finsk, færøsk, grønlandsk, islandsk, norsk, svensk og engelsk.

 

Nordisk Madordborg

Ordbogen indeholder oversættelser af madord mellem dansk, finsk, færøsk, grønlandsk, islandsk, norsk, svensk og engelsk.

 

Nordisk miniordbog

Prøv denne "lydordbog" hvis du underviser eller på anden måde arbejder med nabosprog. Man søger på et ord og kan høre udtalen på dansk, norsk (bokmål og nynorsk)og svensk. Derudover får man en betydningsforklaring af ordet der er oversat til grønlandsk, islandsk, færøsk, samisk og finsk.

 

Nordterms nordiske ordlister

Oversigt over termbanker og ordlister inden for mange forskellige områder, for eksempel it, økonomi, lingvistik, dyrenavne, matematik, diverse ordbøger og så videre. I alle termbanker og ordlister er mindst ét nordisk sprog repræsenteret.

 

Ordbog over Dansk Tegnsprog

Dansk tegnsprogsordbog.

 

Ordsamlinger (Oqaasileriffik - Sprogsekretariatet)

Det grønlandsk sprogsekretariats hjemmeside. Til højre på siden er en ”Ordbogi”, hvor du kan slå ord op fra grønlandsk til dansk og omvendt. Grønlandsk/dansk og dansk/grønlandsk. Gratis.

 

orðabók.is Islandsk ordbog

Islandsk/engelsk-engelsk/islandsk og islandsk/dansk-dansk/islandsk. Betalingsordbog.

 

Orðalistar - færøske ordlister

Oversigt over en række ordlister med oversættelser mellem færøsk, finsk, dansk, grønlandsk, norsk, svensk, engelsk og andre sprog. Listerne omfatter blandt andet emnerne fodbold, stednavne, nye ord, it, trafik, valg, vejr og natur.

 

Skandinavisk ordbog

Ordbog med oversættelser mellem dansk, norsk og svensk.

 

Snara

Islandsk ordbog. Oversætter til og fra dansk, engelsk, fransk og spansk. Betalingsordbog.

 

Sprogbro

Svensk-dansk ordbog med over 40.000 opslagsord hvor der regelmæssigt tilføjes nye ord. Hjemmesiden indeholder desuden en talordsliste på svensk og dansk. Ordbogen er blevet til på privat initiativ.

 

Tvärslå

Ordbog der giver mulighed for at slå ord op på både dansk, finsk, færøsk, islandsk, norsk og svensk.

 

Universal Dictionary System

Ordbog der blandt andet oversætter mellem sprogene dansk, finsk, færøsk, islandsk, norsk og svensk.

 

Öresunds Översättningsbyrås portal over svensk-danske ordbøger

Portal med adgang til over 50 svensk-danske ordbøger der blandt andet dækker områderne EU, it, miljø, skældsord og chatsprog. Desuden kan man få gratis hjælp til at oversætte svære ord mellem dansk og svensk som ikke findes i ordbøgerne. Siden styres af Öresunds Översättningsbyrå.