Søg

Nordiske Netværk

Nordiske Netværk er en web-baseret portal, som fører organisationer, institutioner og projekter i Norden sammen. Platformen vil udvikles til en interaktiv, netværksbaseret portal, hvor man kan finde nordiske samarbejdspartnere, oprette sig som bruger og udvide sit netværk.

I den første fase kan din organisation:

 • Blive medlem af Nordiske Netværk
 • Søge efter andre organisationer på kategori
 • Finde nye samarbejdspartnere og dermed
  • Planlægge fælles seminarer og arrangementer
  • Arbejde på fælles politiske udtalelser
  • Skabe rådgivende netværk for Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd

Målgruppe

Platformen henvender sig til forskellige typer af nordiske sammenslutninger og organisationer med nordiske aktiviteter:

 • Nordiske paraplyorganisationer og forbund
 • Uformelle nordiske netværk mellem to eller flere lande
 • Nordiske institutioner
 • Nordiske projekter
 • Andre aktører med interesse i nordisk samarbejde

Målsætning

Målet er at skabe et dynamisk organ som sammenknytter civilsamfundet med det officielle nordiske samarbejde. Det er vigtigt for Nordisk Ministerråd NMR) og Nordisk Råd (NR) at få mulighed for at styrke deres arbejde gennem konsultationer med eksperter samt for civilsamfundet at styrke sin stemme og position. Platformen skal muliggøre, at organisationer kan fungere som rådgivende og initiativtagende aktører for NMR/NR i forskellige spørgsmål.