Søg

Møter og referater

På denne side finner du en oversikt over møter i Ekspertgruppen og medhørende referater.

 

Avholdte møter

Referat fra møte 2/2017

Det ble avholdt møte den 9.-10. april i Oslo. 

Ekspertgruppen diskuterte den kommende aktivitetsplanen for 2018 og Nordisk Språkkoordinasjon orienterte om årsrapporten for 2017. Språkkoordinasjonen orienterte om flere av årets satsninger, herunder Nordisk Sprogfest, og gruppen diskuterte satsninger for 2018. Det ble videre avholdt dialogmøter mellom Ekspertgruppen og språkområdets sentrale aktører. 

Referat fra møte 1/2017

Det ble avholdt møte den 5.-6. april 2017 i København. 

Nordisk Språkkoordinasjon orienterte om virksomheten og organiseringen av det nordiske språkområdet til den nye Ekspertgruppen, og gruppen diskuterte sitt mandat og arbeidet for det kommende år. Språkområdets sentrale aktører presenterte deres aktiviteter og forventninger til samspillet med Ekspertgruppen. I tillegg diskuterte gruppen hvordan man best mulig kan arbeide med kommunikasjons- og profileringsarbeidet, kulturens rolle for språkforståelse og oppfølgning av nabospråksundersøkelsen: Man skal bare kaste sig ud i det. 

Referat fra møte 2/2016

Det ble avholdt møte den 28. september 2016 i København. 

Nordisk Ministerråds Sekretariat orienterte om den kommende evalueringen av språksamarbeidet og mandatet for Ekspertgruppen. Nordisk Språkkoordinasjon orienterte om ansettelse av ny leder, utformingen av den kommende aktivitetsplan og status for om den kommende nordiske språk- og kulturfestivalen. 

Referat fra møte 1/2016

Det ble avholdt møte den 8. april 2016 i Helsinki. 

Nordisk Språkkoordinasjon orienterte om styringsdokumenter, utvalgte aktiviteter og status for prosjektet Nabospråksforståelse i praksis. I tillegg ble Ekspertgruppens rolle og funksjon diskutert.

Referat fra møte 2/2015

Det ble avholdt møte den 29. september 2015 i København.

Nordisk Språkkoordinasjon orienterte om styringsdokumenter og status for tiltak. Videre ble prosjektet om nordisk språkforståelse og Nordisk Språkkoordinasjons aktivitetsplan for 2016 gjennomgått.

Referat fra møte 1/2015

Det ble avholdt møte den 3.- 4. mars 2015 i København.

Nordisk Språkkoordinasjon orienterte om ansettelse av ny leder. Videre gjennomgikk man blant annet Nordisk Språkkoordinasjons årsrapport for 2014, Språkkoordinasjonens styringsdokumenter og status for tiltak i 2015. I tillegg var det en orientering fra Nordisk Ministerråds Sekretariat.

Referat fra møte 2/2014

Det ble avholdt møte den 29. oktober 2014.

Generell orientering fra Nordisk Språkkoordinasjon og gjennomgang av status for tiltakene i 2014. Nordisk Språkkoordinasjon og de sentrale aktørenes arbeidsplan og budsjett for 2015 ble drøftet, samt ble det gitt informasjon fra Nordisk Ministerråds Sekretariat. 

Referat fra møte 1/2014

Det ble avholdt møte den 22. august 2014.

Det nordiske språksamarbeids organisering, fokusområder og hovedutfordringer ble diskutert. I tillegg gjennomgikk man Ekspertgruppens mandat, arbeidsplanen for 2014 og fremtidige innsatser.