Søg

Foreningerne Nordens Forbund

FNF - Foreningerne Nordens Forbund

Foreningerne Nordens Forbund (FNF) er udpeget af Nordisk Ministerråd til at være forvaltningsorgan i 2014-2018 på sprogområdet. FNF skal koordinere de centrale aktører på sprogområdet, der får hel- eller delfinansieret deres virksomhed fra Nordisk Ministerråd.

Forbundet har syv nationale Norden-foreninger med i alt ca. 500 lokalafdelinger, og er vidt forgrenet i næsten hele Norden. Forbundet arbejder for et øget nordisk samarbejde inden for områderne kultur, uddannelse, massemedier, miljø samt arbejds- og erhvervsliv.

Forbundet har blandt andet ansvaret for Norden i Skolen, Nordjobb og De nordiske informationskontorer.

Organiseringen af Forbundet er opbygget på følgende måde:

- Præsidium (folkevalgte), bestående af de nationale Norden-foreningers formænd

- Nationale Norden-foreninger med hver deres bestyrelse

- Direktører (administrativt ansatte) i de lokale Norden-foreninger

- En generalsekretær

- Ansatte på de nationale Norden-foreninger

Forbundets hovedopgave er at koordinere de nationale Norden-foreningers fælles interesser i arbejdet med at styrke det folkelige nordiske samarbejde på alle niveauer.

 

Foreningen Norden Danmark

 

Foreningen Norden Finland

 

Foreningen Norden Færøerne

 

Foreningen Norden Island

 

Foreningen Norden Norge

 

Foreningen Norden Sverige

 

Foreningen Norden Åland