Søg

Lærerressourcer

Her finder du inspiration til undervisning med et nordisk perspektiv. Hvis du kender til relevante netsteder, så send venligst en mail til [email protected].

 

Center for Børnelitteratur

Centerets opgave er at skabe de bedst mulige vilkår for produktion og formidling af samt forskning i litteratur for børn og unge.

 

DANSK

DANSK er Dansklærerforeningens tidsskrift for folkeskolesektionens medlemmer.

 

DANSK NOTER

Et fagtidsskrift for gymnasielærere i dansk i det almene gymnasium og HF, samt et kulturtidsskrift, hvor danskfaget og dets placering i offentligheden er til diskussion og refleksion.

 

Dansk, norsk og svensk på grundskoleniveau

Undervisningsportalen EMU linker på denne side til målene med nabosprogsundervisningen i den danske, norske og svenske grundskole.

 

Finska Utbildningsstyrelsen

Finsk/svensk portal med undervisningsmaterialer for lærere.

 

Norden i skolen

Her er Nordens nye undervisningsplatform, for lærere og elever i grundskolen og gymnasiet, med helt nye muligheder for at arbejde med nabosprogforståelse. Bemærk også sidens integration af Nordisk miniordbog, her kaldet lydordbog.

 

Nordicom

Nordisk Informationscenter for Medie- og Kommunikationsforskning.

 

Norsklæreren

Tidsskrift om sprog og litteratur udgivet af Landslaget for norskundervisning.

 

Poppis

Tidsskrift for svensklærerne i Finland.

 

Raske tips til bruk i nordiskundervisningen i norskfaget

Artiklen indeholder masser af nyttige links og ideer til undervisningen i nordiske sprog - i hele Norden. Artiklen stammer fra bladet Norsklæreren, nr. 3, 2009.

 

Svenskläraren

Svensklærerforeningens tidsskrift.

 

Valhalla

Nordisk Ministerråds portal for børne- og ungdomskultur i alle nordiske lande. Portalen fortæller blandt andet om aktiviteter, udstillinger og nyheder inden for musik, arkitektur, billedkunst, film, teater, undervisning, bevægelse og litteratur. Portalen henvender sig primært til voksne der arbejder med børne- og ungdomskultur. Siden indeholder ikke undervisningsvejledninger.