Søg

Finske Læreplaner

Et av hovedfokusområdene til Nordisk Sprogkoordination er barn og unge, og da spesielt deres lytteforståelse av andre nordiske språk. På denne siden kan du finne linker til læreplaner i den finske grunnskole og på gymnasienivå, og bli bedre kjent med de kompetansemål finske elever skal nå innenfor språk før de når endelig studiekompetanse.

 

Her finner du en overordnet læreplan i finsk grunnskole.

Her finner du en overordnet læreplan for finske gymnasieelever.