Søg

Islandske Læreplaner

Et av hovedfokusområdene til Nordisk Sprogkoordination er barn og unge, og da spesielt deres lytteforståelse av andre nordiske språk. På denne siden finner du link til en samlet oversikt fra Islandske myndigheter om krav som skal overholdes i forhold til undervisning og skolegang i den islandske skole, i tillegg til en læreplan for undervisning i islandsk språk. 

 

The Icelandic Curriculum Guide For Compulsory Schools

Læreplan for islandsk på grunnskolenivå