Søg

Finsk Sprogpolitik

Her finder du forskellige finske sprogpolitiske dokumenter.

 

Språklag (2005)

Formålet med loven er at sikre både svensk- og finsktalende finners grundlovssikrede ret til at bruge deres eget sprog, altså enten finsk eller svensk, ved domstole og andre myndigheder.

 


Suomen kielen tulevaisuus (2009)

Handlingsprogram for finsk udarbejdet af det finske sprognævn. Formålet med handlingsprogrammet er at styrke og bevare det finske sprog inden for forskellige samfundsområder i Finland. Handlingsprogrammet kommer med forslag til hvordan man kan sikre og styrke det finske sprog samtidig med at man tilstræber parallelsproglighed.

 


Tänk om ... (2003)

Handlingsprogram for svensk i Finland udarbejdet af det svenske sprognævn i Finland. Formålet med handlingsprogrammet er at styrke og bevare det svenske sprog som modersmål i Finland. Fokus ligger på sproglig kvalitet snarere end på sproglige rettigheder.

 

 

Billeder

image