Søg

Det danske språk er under press

02.06.2015

Direktør for Dansk Sprognævn, Sabine Kirchmeier-Andersen, setter fokus på den synkende statusen til det danske språk i den danske avis Berlingske Tidende den 1. juni. Hun foreslår flere initiativer som kan bidra til å styrke språket og dets utvikling.

Dansk Sprognævn konstaterte i deres statusrapport fra 2012 at dansk undervisnings- og arbeidsspråk er under press. Dette blir det igjen satt søkelys på i Berlingske Tidende den 1. juni, hvor Sabine Kirchmeier-Andersen peker på utfordringer det danske språk står overfor. I dag blir engelsk i stor grad foretrukket på universiteter og i ervervslivet, og dansk får dermed en lavere status i samfunnet.

Artikkelen tar videre opp spørsmålet om hvorvidt politikerne skal spille en større rolle for å styrke det danske språk. Kirchmeier-Andersen foreslår flere initiativer som kan settes i verk, deriblant flere gode danske ordbøker og mer fokus på språkteknologi.

Les hele artikkelen her.