Søg

Invitasjon til feiring av FNs Barnekonvensjon og fotokonurranse

14.11.2014

I forbindelse med FNs Barnekonvensjons 25-års fødselsdag, inviterer Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd alle skoler og barnehager til å feire og markere Barnekonvensjonen den 20.november. Samtidig introduseres også en fotokonkurranse på Instagram, der unge mellom 13 og 18 år inviteres til å delta, og vise hva rettigheter er for dem gjennom et bilde.

Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd inviterer alle skoler og barnehager til å være med på å feire FNs Barnekonvensjons; hele verdens barns «grunnlovs» 25-års fødselsdag den 20.november. Feiringen markeres over hele verden, og har fokus barns rettigheter og medbestemmelse. Markeringen av dagen vil være med på å minne om hvor viktig det er å sette fokus på barns rettigheter, og løfte frem at barn er likeverdige medborgere som har krav på å bli hørt, lyttet til, og inngå i aktive beslutningsprosesser. Du kan lese mer om FNs Konvensjon om Barns Rettigheter – Barnekonvensjonen her.

Fotokonkurranse:

I forbindelse med 25-årsfeiringen av FNs Barnekonvensjon, har Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd oppført en fotokonkurranse som omhandler rettigheter for barn og unge. Fotokonkurransen foregår på Instagram, og retter seg mot de mellom 13 og 18 år. Om du befinner deg innenfor denne aldersgruppen kan du legge opp et bilde på din Instagramprofil med emneknaggen #MyRightsNordic, og være med i konkurransen om å vinne en iPad Air. Bildet skal rette oppmerksomheten mot Barnekonvensjonen, og det er din egen fortolkning av disse rettighetene vi er interessert i å se i ditt bilde.
Les mer om konkurransen her.

Invitasjon fra Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd til feiring av FNs Barnekonvensjonens fødselsdag på språkene dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk kan ses under:

Invitasjon dansk

Invitasjon finsk

Invitasjon islandsk

Invitasjon norsk

Invitasjon svensk

 

Foto: Mette Mjöberg Tegnander

Billeder

image