Søg

Nordspråk inviterer til språkkonferanse

25.08.2015

Konferansen «Nordisk – et fungerende språkfellesskap?» arrangeres i oktober. Målgruppen er lærere i grunnskolen og på videregående skoler. 

Mange unge mennesker i Norden er ofte usikre når det kommer til forståelsen av nabospråkene, samtidig som man har et fungerende språkfellesskap på arbeidsmarkedet og i grenseområdene. Konferansen vil ta for seg denne dobbeltheten, med et spesielt fokus på unges språkforståelse og deres språkholdninger.

Konferansens emner vil bli belyst av førende nordiske forskere på området, samt inviterte språkvitner fra ulike miljøer hvor nordisk språkforståelse fungerer. Målgruppen er lærere, og man ønsker å gi deltakerne velegnede didaktiske redskaper.

Konferansen finner sted på Hanaholmen i Finland den 29.-31. oktober 2015.

Tilmeldingsfrist er 15. september.

Les mer om konferansen og hvordan du tilmelder deg her.