Søg

Danskundervisning i Sverige – en nyttig erfarenhet för både skolbarn och lärarstudenter

02.10.2014

De Nordiska Perlor | När de danska lärarstudenterna från Læreruddanelsen i Århus (VIA University College) deltar i pärlekurserna på Biskops Arnö, får de tillfälle att undervisa svenska grundskolebarn i danska.
Tekst: Håkan Tegnestål
danskisverige1.jpg
Två lärarstudenter från Århus undervisar i danska för svenska skolbarn.


Det är skolorna i Biskops Arnös hemkommun Håbo som får besök av lärarstudenterna under en dag som bygger på ett gemensamt utbyte – de studerande får erfarenhet av att undervisa i en ny typ av språklig situation, och de svenska skolbarnen får en lektion i ”äkta” danska. De lärarstuderande som besöker Biskops Arnö brukar redan ha hunnit skaffa sig god erfarenhet av undervisning genom praktik, men att undervisa i modersmålet danska för barn i grannlandet Sverige ställer lite annorlunda krav.

”Det var spændende og meget relevant at få lov til at undervise  de svenske skoleelever. De var ikke som forventet, hvilket bare gjorde erfaringen desto bedre. Man var nød til at være meget opmærksom på sin udtale og ordvalg. Lektionen på den svenske skole kunne derfor også godt bruges som en øvelse i at gøre sig forståelig”, förklarar danska Frederik som går på andra året av lärarutbildningen.

För svensklärarna på skolan i Håbo är besöket också välkommet. Det ger ett kvalitativt tillskott till den obligatoriska undervisningen i nordiska språk. Lektionsinnehållet varierar mellan de olika lärarlag som står för undervisningen, eftersom varje lag planerar sin egen lektion. Men ofta tar lektionerna sin början i övningar med barnsånger eller sagor om bekanta figurer som Pippi och Emil, samt därtill uttal, vardagskonversation och räkneord. I grunden ett enkelt  innehåll för att kunna ge större delen av fokus till det enbart språkliga. Något som kan visa sig vara lika intressant för de svenska skolbarnen som för lärarstudenterna själva.

”Det var virkelig sjovt at undervise de svenske børn i dansk! Jeg fandt ud af ligeså meget om det danske som om det svenske sprog, og det er jo ret godt når man skal være dansklærer”, berättar danska Maja, som läser tillsammans med  Frederik i Århus.


danskisverige2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ett givande gemensamt utbyte. Futurumskolans rektor Annika Ekblom och lektor Helle Bonderup Grene från lärarutbildningen i Århus lyssnar till  danskundervisningen i ett av klassrummen".